Slavnostní předávání maturitního vysvědčení:

  • Slavnostní předávání je určeno pouze žákům, kteří letos dokončili poslední ročník studia.
  • Místo: Kinosál SŠE Ostrava, Na Jízdárně 30.
  • Termín: pátek 10. 6. 2022, ve 13:00 třídy 4.MA a 2.NE; ve 14:00 4.MB a 4.OP.
  • Hosté_školy: celá třída (úspěšní maturanti, ti u nichž je vykonávání maturitní zkoušky v procesu i Ti kteří mohou zahájit maturitní zkoušku na podzim);
  • Hosté_maturantů: každý úspěšný maturant si může na na slavnostní předávaní pozvat hosty (předpoklad je 3 hosty, ale není to striktně omezeno). Pokud budete zvát hosty, prosím vyplňte přiložený formulář.
  • Pokud bude někdo potřebovat vysvědčení dříve (např. vysoká škola), může jej později vrátit a účastnit se slavnostního předávání.
  • Instrukce pro úspěšné maturanty: Dostavte minimálně s 20 minutovým předstihem (bude provedena instruktáž v kinosále) ve slavnostním společenském oblečení.
  • Instrukce pro hosty: Dostavte minimálně s 10 minutovým předstihem ve slavnostním společenském oblečení.

Připravena maturitní vysvědčení:

Maturitní vysvědčení jsou připravena pro všechny žáky (letošní maturanti i maturanti z minulých let) tříd 2.NE, 4.MB a 4.MA, kteří splnili podmínky stanovené právními předpisy.  (Pro třídu 4.OP budou vysvědčení připravena pravděpodobně 7. 6. 2022.)

Připravená maturitní vysvědčení si můžete vyzvednout kanceláři č. 222 u paní Nikoly Výtiskové vždy v pondělí a ve středu od 7:15 do 15:30. V jiné dny nebo časy pouze po předchozí telefonické dohodě s paní Nikolou Vytiskovou 556 205 242 nebo s Ing. Radimem Truchlým 556 205 245.

Další informace k maturitním zkouškám.