Střední škola elektrotechnická vyhlašuje dvě Výzvy k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
1.) Oprava střechy na budově Hlubinská 24
2.) Oprava Kanalizace na budově Hlubinská 24

Prohlídka objektu je možná v pondělí 25. 7. 2016 a v úterý 26. 7. 2016 vždy od 9:00 do 12:00 hodin.
Nabídku je potřeba doručit nejpozději do pondělí 2. 8. 2016 do 11 hodin na sekretariát školy.
Zadávací dokumentaci si mohou zájemci vyžádat na vavrinak@sse-najizdarne.cz.