Střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola elektrotechnická, Ostrava Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, rozhodla v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., podle § 59 a následujících a § 165 odst. 2 písm. f) školského zákona, podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a v souladu se správním řádem o přijetí / nepřijetí ke vzdělávání níže uvedených uchazečů.

 

1. kolo:

Seznam přijatých uchazečů:

20. května 2021:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

101; 103; 105; 106; 107; 113; 114; 115; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 125; 128; 132; 133; 135; 136; 138; 139; 140; 142; 143; 144; 145; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 157; 159; 161; 162; 163; 165; 166; 169; 170; 171; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 182; 184; 188; 191; 192; 193; 194; 198; 199; 200.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Optik  23 – 62 – L / 01

301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 320; 321; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329; 330; 331.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

Provozní elektrotechnika  26 – 41 – L / 52 (forma denní)

701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 714; 715; 716.

Žákem naší školy se uchazeč stane dne 1. září 2021 za podmínky, že do 3. června 2021 odevzdá řediteli školy zápisový lístek a v den zahájení školního roku, tj. 1. září 2021 skutečně do školy nastoupí.

 

Seznam nepřijatých uchazečů:

20. května 2021:

Mechanik elektrotechnik  26 – 41 – L / 01

102; 104; 108; 110; 111; 112; 116; 124; 126; 127; 129; 130; 131; 134; 137; 141; 146; 153; 154; 155; 156; 158; 160; 164; 167; 168; 172; 179; 180; 181; 183; 185; 186; 187; 189; 190; 195; 196; 197.