Zopakujte si principy činnosti již probraných elektráren, popřípadě si doplňte zápisy do sešitů.
Samostudiem pak pokračujte další skupinou elektráren:
Učební text výroba el. en.

Pracovní listy k vyplnění naleznete na nástěnce třídy v systému Bakaláři

Samostudiem si projděte učivo k tématu Elektrický ohřev a chlazení:
Učební text el. ohřev a chalzení

Pracovní listy k vyplnění naleznete na nástěnce třídy v systému Bakaláři