Samostatné opakování témat č. 19 a č. 20 z profilového maturitního předmětu „Odborné předměty elektrotechnické“ – šk. r. 2019/2020:
Téma č. 19: Elektrické světlo a osvětlení
zdroj: učební text „Užití elektrické energie“ – kap. 3 =  str. 43 až 64
Téma č. 20: Elektrické teplo a chlazení
zdroj: učební text „Užití elektrické energie“ – kap. 2 = str. 23 až 43