Mezinárodní přehlídka odborných dovedností elektrotechnických škol

Celostátní soutěž Vzdělání a řemeslo 2023

Ve dnech 2. až 3. listopadu 2023 se v Českých Budějovicích uskutečnila celostátní soutěž v různých řemeslech. Naši školu reprezentovali žáci čtvrtého ročníku maturitního oboru Mechanik elektrotechnik: Matyáš Kolder (4. MA, silnoproud) a Šimon Stoklasa (4. MB, slaboproud). Naši žáci se neztratili, Šimon Stoklasa v kategorii Slaboproudá elektrotechnika zvítězil, Matyáš Kolder se v kategorii Zapojení a ovládání točivých strojů umístil na pátém místě a v kategorii Zapojení bytové elektroinstalace na místě sedmém

     

       

Krajská soutěž žáků elektrotechnických oborů „Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly“

Dne 12. května 2023 proběhla v Karviné odborná soutěž žáků elektro oborů zaměřená na zapojení motorových obvodů. Za naši školu se zúčastnili žáci třídy 2. EB Martin BendaAlexandr Krzak. Naši žáci předvedli velmi dobrý výkon a umístili na skvělém druhém místě!

   

 

Celostátní soutěž Naučíme vás to opravit

Ve dnech 17. a 18. dubna 2023 se ve Středním odborném učilišti elektrotechnickém, Plzeň uskutečnil první ročník celostátní soutěže NAUČÍME VÁS TO OPRAVIT. Úkolem žáků bylo první den zodpovědět 40 otázek z oblasti opravy různých typů domácích elektrických spotřebičů a druhý den měli nejdříve za úkol diagnostikovat závadu, tu opravit a popsat postup opravy automatické pračky ve které byla nasimulována závada a nakonec diagnostikovali závadu a opravovali kávovar, do kterého byl techniky vložen vadný díl.
Naši školu reprezentovali žáci třídy 2. EZ, oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje, Ondřej Josef HluchníkVojtěch Klimeš pod dozorem učitele odborného výcviku Mgr. Aleše Harašty. Klukům náleží obrovská gratulace neboť se umístili na krásném druhém místě!

 

Krajské kolo odborné soutěže oborů elektrikář, elektrikář silnoproud a elektromechanik pro zařízení a přístroje

28. března 2023 proběhla v Havířově odborná soutěž žáků elektro oborů. Soutěž se skládala z teoretického testu a z praktického zapojení elektroinstalace na sádrokartonovou desku.
Za naši školu se zúčastnili žáci Martin Benda (2. EB) a Adam Halajko (3. EA). Naši žáci předvedli velmi dobrý výkon a Martin Benda se umístil na skvělém druhém místě!

   

Studentské informační dny

23. března 2023 proběhl v Ostravě studentský informační den firmy Schrack, jehož náplní bylo seznámení studentů s fungováním, využitím v praxi a použitím domovních elektroinstalací, fotovoltaických elektráren, nabíjení elektrických aut a dalších zařízení. Součástí byla i soutěž studentských týmů ve třech úlohách: 1. tajenka – vyhledávání v katalogu, 2. zapojování elektroinstalace a 3. nacenění rozvaděče. Družstva z naší školy v úlohách 1 a 2 zvítězili!

        

Celostátní soutěž firmy NAM – Zelená myš 2023

7. března 2023 se konal již 16. ročník celostátní soutěže Zelená myš, jejíž pořadatelem byla firma NAM systém, a. s., což je firma, která se zabývá dlouhodobě vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů.
Soutěž se skládala ze tří částí: hardware (REGGAE alarm), software (SW NET-G) a všeobecného testu. V každém okruhu byla dána stupnice bodování a byl měřen čas. Při vyhodnocování byl upřednostňován počet bodů a při rovnosti bodů byl dalším hodnotícím kritériem čas. Pokud se soutěžící na nějakém úkonu pozastavil a nemohl pokračovat dále, mohl požádat o pomoc za cenu ztráty 1 bodu.
Za naši školu se zúčastnili žáci třetího ročníku oboru Mechanik elektrotechnik Vojtěch Benedek, Vojtěch RésöMiroslav Hrtánek. Všem žákům je potřeba pogratulovat, protože se umístili na prvním místě v kategorii družstev. Je potřeba také vyzdvihnout Vojtěcha Benedeka, který se umístil na prvním místě i v kategorii jednotlivců (Hrtánek skončil čtvrtý, Résö skončil sedmý).

Mezinárodní přehlídka odborných dovedností elektrotechnických škol

Mezinárodní přehlídka odborných dovedností elektrotechnických škol

   

    

 

Vzdělání a řemeslo 2021

V rámci výstavy Vzdělání a řemeslo 2021, České Budějovice, se ve dnech 4. – 5. 11. 2021 uskutečnila celostátní soutěž v oborech „Slaboproudá elektronika“ a „Silnoproudá elektrotechnika“. Soutěže se zúčastnili žáci SŠE v doprovodu učitelů odborného výcviku, kteří byli zároveň nominováni do pozice hodnotitelů.
Naši školu v oblasti slaboproudé elektroniky reprezentoval Adam Kavulok žák čtvrtého ročníku v doprovodu UOV Jiřího Wrožyny a v oblasti silnoproudé elektrotechniky reprezentovali naši školu žáci čtvrtého ročníku Jan Hlísta (bytová elektroinstalace) a Martin Urban (motorová elektroinstalace) v doprovodu UOV Richarda Wittka. 
Adamovi se podařilo vybojovat krásné druhé místo, Jan se umístil na šestém místě a Martin obsadil čtvrté místo, gratulujeme.

Předávání ceny    Diplom a cena   

   

Ocenění ČSZE 2020

Naše škola byla opět oslovena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice s návrhem na ocenění a předání věcného dárku, jako motivaci k dalšímu úspěšnému studiu. Oceněným žákem naši školy byl Dominik Libosvár, student čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik.

Krajské kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru vzdělávání – Elektrikář silnoproud 2020

Ve dnech 4. a 5. března 2020 se v Havířově konalo krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud 2020. Soutěž se skládala z testu teoretických znalostí a z praktické montáže bytové elektroinstalace, jejíž součástí byl i výkres zapojení úlohy.
Za naši školu se zúčastnili žáci třídy 3. EA Matěj Kavala (4. místo) a David Cieslar.

Celostátní soutěž firmy NAM – Zelená myš 2020

11. února 2020 se konal již 15. ročník celostátní soutěže Zelená myš, jejímž pořadatelem byla firma NAM systém, a. s. a naše SŠE Na Jízdárně 30. NAM systém je firma, která se zabývá dlouhodobě vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů. Za naši školu se zúčastnili žáci třídy 2. MB Martin Strnadel a Jan Hlísta. Oběma žákům je potřeba pogratulovat, protože se umístili na druhém místě v kategorii družstev. Martin Strnadel se i v kategorii jednotlivců umístil na druhém místě, Jan Hlísta skončil šestý.

Přehlídka odborných znalostí a dovedností 2020

Celostátní soutěž v kategoriích slaboproud a silnoproud se konala ve dnech 11. – 12. února 2020 tentokrát v prostorách dílen Střední odborné školy elektrotechnické, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou.
Za naši školu se zúčastnili tito žáci: Jiří Mlčoch (3. MB, slaboproud, 9. místo), Patrik Brož (3. MB, slaboproud, 13. místo), Dominik Libosvár (3. MB, silnoproud, 2. místo) a Kryštof Hořínek (3. MB, silnoproud, 4. místo). Zároveň se Dominik Libosvár s Kryštofem Hořínkem umístili na druhém místě v kategorii družstev!

  

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2020

Jako již tradičně byla cílem šestého ročníku soutěže, kterou pořádala společnost TIPA zabývající se prodejem elektrotechnických součástek a spotřební elektroniky, podpora mladých studentů elektrotechnických škol v Moravskoslezském kraji. Soutěžilo se v kategorii nejlepší elektrotechnický výrobek realizován studenty. Mezi soutěžícími byli i žáci naší školy a Radek Krupa ze 4. MA obsadil s elektronickými hodinami 3. místo.

   

Machři roku 2019

Naše škola se 17. září 2019 zúčastnila celostátního setkání učňovské mládeže pod názvem Machři roku 2019. Soutěž se konala na Palackého nábřeží a Zítkových sadech v Praze nedaleko Rašínova nábřeží.

Soutěž byla vyhlášena pro obory elektrikář, strojní mechanik a truhlář. Pořadatelem a manažerem byl projekt Česká Hlava, který akci zorganizoval jako exteriérovou soutěž přístupnou veřejnosti i s doprovodnými programy a moderováním.

Naše škola se zúčastnila soutěže elektro zaměřené na silnoproud, do níž bylo nominováno soutěžní družstvo složené ze žáků třídy 4. MA Matěje KubejkyMartina Maixnera. Pedagogický dozor na soutěži vykonával UOV Richard Wittek.

Soutěž trvala od 9 do 16 hodin a soutěžní úloha spočívala v zapojení rozvaděče pro ovládání inteligentní elektroinstalace, dle zadání schématu a naprogramování komponentů pomocí mobilního telefonu. Jednalo se o zapojení rozvaděče pro spínání tří světelných obvodů, řízených aktory, které byly ovládány pomocí bezdrátové komunikace spínači. Použit byl systém X-COMFORT firmy EATON.

Materiální zabezpečení, zadání úlohy, hodnocení a sponzorování soutěže organizovala sama firma EATON, které je třeba poděkovat za odbornou a technickou přípravu soutěže.

V 18 hodin po vyhodnocení prací odbornou komisí, proběhlo vyhlášení výsledků. Naše družstvo se umístilo na 1. místě, což je v konkurenci dalších 19 škol z celé republiky velký úspěch. Našemu družstvu k vítěství pomohlo především to, že zadanou úlohu úspěšně dokončilo jako první a bez trestných bodů, a to již v polovině stanoveného časového limitu!

      

Ocenění ČSZE 2019

S blížícím se koncem školního roku 2018/2019 byla naše škola oslovena Českým svazem zaměstnavatelů v energetice s návrhem na ocenění a předání věcného dárku, jako motivaci k dalšímu úspěšnému studiu. Oceněným žákem naši školy byl Václav Polák, student čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik.

  

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2019

Cílem pátého ročníku soutěže, kterou pořádala společnost TIPA zabývající se prodejem elektrotechnických součástek a spotřební elektroniky, byla podpora mladých studentů elektrotechnických škol v Moravskoslezském kraji. Soutěžilo se v kategorii nejlepší elektrotechnický výrobek realizován studenty. Mezi soutěžícími byli i žáci naší školy a Václav Polák ze 4. MA obsadil s modelem výstražného systému 1. místo!

 

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud 2019

Ve dnech 20. a 21. března 2019 se v Opavě konalo krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud 2019.
Soutěž se skládala z testu teoretických znalostí a z praktické montáže bytové elektroinstalace, jejíž součástí byl i výkres zapojení úlohy. Za naši školu se zúčastnili žáci třídy 3. EA Stanislav Kobylka a Matěj Makový. Oběma žákům je potřeba pogratulovat, protože Matěj Makový se umístil na prvním Stanislav Kobylka na druhém místě.

Přehlídka odborných znalostí a dovedností 2019

Celostátní soutěž v kategoriích slaboproud a silnoproud se konala ve dnech 11. – 12. března 2019 v prostorách dílen odborného výcviku Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni.
Za naši školu se zúčastnili tito žáci: Dalibor Hranický (4. MA, slaboproud, 5. místo), Vlastimil Vašek (3. MA, slaboproud, 10. místo), David Seidler (4. MA, silnoproud, 1. místo) a Jiří Reitšmíd (4. MB, silnoproud, 13. místo).

Celostátní soutěž firmy NAM – Zelená myš 2019

5. února 2019 se konal již 14. ročník celostátní soutěže Zelená myš, jejíž pořadatelem byla firma NAM systém, a. s. a naše SŠE Na Jízdárně 30. NAM systém je firma, která se zabývá dlouhodobě vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů. Za naši školu se zúčastnili žáci třídy 4. MA Václav PolákMartin Mainda. Oběma žákům je potřeba pogratulovat, ale především Václavu Polákovi, který se umístil na prvním místě (Mainda skončil osmý).

 

Machři roku 2018

Naše škola se 13. září 2018 zúčastnila celostátního setkání učňovské mládeže pod názvem „Machři roku 2018“. Soutěž se konala na Letenské pláni v Praze 7, nedaleko budovy Ministerstva vnitra.

Soutěž byla vyhlášena pro obory elektrikář, strojní mechanik a truhlář. Pořadatelem a manažerem byl projekt Česká Hlava, který akci zorganizoval jako exteriérovou soutěž přístupnou veřejnosti i s doprovodnými programy a moderováním.

Naše škola se zúčastnila soutěže elektro zaměřené na silnoproud, do níž bylo nominováno dvoučlenné soutěžní družstvo složené ze žáků třídy 4.MB Davida SeidleraŠtěpána Chobota. Pedagogický dozor na soutěži vykonával UOV Richard Wittek.

Soutěž trvala od 9 do 16 hodin a soutěžní úloha spočívala v samostatném návrhu schéma a zapojení rozvaděče pro dva pohony: reverzaci asynchronního motoru a spouštění asynchronního motoru přepínačem hvězda/trojúhelník pomocí stykačových kombinací.

V 18 hodin proběhlo vyhlášení výsledků. Naše družstvo se umístilo na 2. místě, což je v konkurenci dalších 13 dalších škol z celé republiky velký úspěch, zvláště když úlohu úspěšně dokončily jen 4 družstva

 

      

      

      

   

Krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud 2018

Naše škola pořádala krajské kolo soutěže odborných dovedností oboru Elektrikář silnoproud 2018 ve dnech 26. a 27. března 2018.
Soutěž se skládala z testu teoretických znalostí a z praktické montáže bytové lištové elektroinstalace, jejíž součástí byl i výkres zapojení úlohy. Za naši školu se mimo soutěž zúčastnili žáci třídy 2. EA Stanislav KobylkaRoman Olša. Oběma žákům je potřeba pogratulovat, protože by se umístili na prvním (Kobylka) a druhém (Olša) místě.

           

Soutěž odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů 2018

Ve dnech 5. – 7. 2. 2018 proběhl 23. ročník soutěže odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů, kterou pořádala Střední škola elektrotechnická a energetická, Sokolnice 496, pod záštitou Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání.
Naše škola vyslala své týmy do obou kategorií – silnoproudu a slaboproudu. V kategorii silnoproudu nás reprezentovali žáci třídy 3. MB David SeidlerJiří Reitšmíd. V kategorii slaboproud nás reprezentoval žák třídy 4. MA Ondřej Šafarčík a žák třídy 3. MA Dalibor Hranický.

Úlohy kategorie silnoproud:
Motorový rozvaděč – stykačová reverzace elektromotoru
Bytová elektroinstalace – zapojení světelných a zásuvkových obvodů
Úloha kategorie slaboproud:
Zabezpečení objektu – laserová závora na kartu
Součástí soutěže v obou kategoriích byly také teoretické testy z širokého spektra elektrotechniky.

Reprezentanti naší školy si počínali nadmíru úspěšně, konkrétně v kategorii silnoproud mezi jednotlivci zvítězil David Seidler, v kategorii slaboproud se na prvním místě umístil Ondřej Šafarčík a i v hodnocení družstevobou kategoriích naši žáci vybojovali první místa!
Tyto vynikající výsledky nominovali v obou kategoriích naši školu na celostátní soutěž „České ručičky“, která se bude konat 18. dubna 2018 v Brně.

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2017

Páteční odpoledne 8. 12. 2017 se ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích neslo ve slavnostním duchu. Přesně v 16 hodin vyvrcholil vyhlášením vítězů 3. ročník soutěžního projektu S TIPOU za tajemstvím elektronu. Za přítomnosti soutěžících žáků, vedoucích odborných výcviků, ředitelů škol a zástupců partnerů soutěže byly vyhodnoceny práce s největším počtem hlasů veřejnosti (výrobky byly vystaveny v průběhu měsíce listopadu 2017 v OC Breda & Weinstein Opava) a oceněné odbornou porotou.
Naši školu reprezentovali žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik elektrotechnik:
Viktor Huta – Deseti pásmový analyzér
David Macák – Elektronická hra Tetris
Jakub Dudek – Rotační digitální hodiny
Vítězem 3. ročníku soutěžního projektu se stal Viktor Huta, který obdržel zlatý pohár a hodnotné ceny od společnosti TIPA a partnerů soutěže OC Breda & Weinstein Opava, Slezská univerzita v Opavě, Svět techniky Dolní oblasti Vítkovic a Innogy Veřejnost, ale i odborná porota ocenili nápad a technické i manuální provedení projektu s vizuálními a hudebními efekty.
Zvláštní cenu a pohár od společnosti TIPA získal žák David Macák za zdařilé provedení modelu populární hry Tetris. „Zvláštní cenu dostal žák zejména za nápad a výborné technické zpracování projektu“, řekl majitel společnosti TIPA, spol. s r.o. pan Jiří Pavlík.
Z rukou ředitele Světa techniky p. Jakuba Švrčka, asistenta Oddělení informační vědy Slezské univerzity v Opavě Mgr. Kamila Matuly a majitele společnosti TIPA, spol. s r.o. Jiřího Pavlíka dostali upomínkové předměty a hodnotné ceny všichni soutěžící. „Děkujeme všem žákům za účast v soutěžním projektu, za snahu, zapojení fantazie a pracovní nasazení při zpracování svých soutěžních výrobků. Zároveň děkuji vyučujícím pedagogům a rodičům žáků za podporu a vytvoření ideálních podmínek pro jejich práci“, sdělil závěrem pan Jiří Pavlík.

  
      

Oficiální fotografie z předávání cen
Reportáž ze soutěže

Robo Trip Uničov 2017

Dne 7. 12. 2017 se naši studenti Filip Jakl a Michal Hák ze třídy 2. MB a Martin Mainda a Lukáš Mischinger ze třídy 3. MA za doprovodu UOV Radka Ščerby zúčastnili soutěže Lego robotů v kategorii Stopař lego.

Soutěže s mezinárodní účastí se v různých kategoriích zúčastnilo celkem 130 studentů ve dvoučlenných družstvech (65 robotů)

Dvojice Martin Mainda a Lukáš Mischinger obsadili krásné páté místo, Filip Jakl a Michal Hák se umístili na místě sedmém.

      

Jablotron – Cup 2017

Ve dnech 9. – 10. 11. 2017 se ve Střední průmyslové škole na Proseku, Novoborská 2, Praha 9, konal 17 ročník soutěže Jablotron – Cup.
Za naši školu se soutěže pod dohledem UOV Radka Ščerby zúčastnili žáci třídy 3. MA – Václav Polák a Martin Mainda.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích: Servisní technik zabezpečovacích systémů (Martin Mainda) a Specialista zabezpečovacích systémů (Václav Polák). V rámci soutěže se žáci zúčastnili také exkurze do centrály PCO, provozované firmou Jablotron.

Václav Polák ve své kategorii zvítězilMartin Mainda v té své obsadil čtvrté místo. Celkově naše škola obsadila krásné druhé místo.

   

Distribuční maturita

Ve dnech 4. – 6. října 2017 se studenti tříd 3. MB a 4. MB zúčastnili distribuční maturity v Hradci Králové.
Distribuční maturita se konala již druhým rokem a to pod záštitou skupiny ČEZ distribuce. Letos se této akce zúčastnilo celkem 39 žáků z 13 vybraných středních škol.
Žáci byli seznámeni s problematikou měření a distribuce elektrické energie, s využitím dronů při zjišťování poruch na izolaci elektrického vedení. Také zjistili, co obnáší práce dispečerů a navštívili rozvodnu v Neznášově. Zde mimo jiné shlédli ukázky prací pod napětím a měření poruch na kabelových vedeních v zemi.
Na závěr měli žáci možnost diskutovat s generálním ředitelem ČEZ distribuce panem Ing. Kohoutem. Proběhlo také prověření nabytých znalostí, kde student třídy 4. MB Tomáš Kolek, vyhrál první místo.
Tato akce má velký význam v motivaci žáků k dalšímu vzdělávání a k zaměstnání ve skupině ČEZ distribuce.

Celostátní soutěž GES-CUP 2017

Celostátní soutěž se konala ve dnech 24. – 25. dubna 2017 v prostorách dílen odborného výcviku Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni.
Soutěž byla určena pro jednotlivce a soutěžní dvoučlenné týmy žáků středních škol elektrotechnických z Čech a Moravy. Soutěže se zúčastnilo jedenáct škol. Naši SŠE reprezentovali studenti třetího ročníku oboru mechanik elektrotechnik Ondřej Šafarčík a David Macák.
Soutěžní úkoly obsahovaly tři části:
Vědomostní test – prověření obecných znalostí z oblasti spotřební elektroniky, výpočet hodnot elektrických veličin (test se provádí pomocí programu v PC).
Poznávací část – prověření znalostí předložených aktivních a pasivních elektronických součástek, orientace v katalogu elektronických součástek firmy GES-ELECTRONICS, určení požadovaných hodnot u jednotlivých součástek.
Praktická část – praktická činnost na vybrané stavebnici GES-ELEKTRONICS. Stavebnice byla komplexní sada součástek včetně cínu a propojovacích dílů. Součástí soutěžního úkolů bylo ověření funkčnosti dotyčného zapojení.

České ručičky 2017

Soutěž proběhla dne 19. dubna 2017. Účastníky soutěže České ručičky jsou žáci, kteří se v daný školní rok umístili na prvních třech místech celostátní přehlídky odborných dovedností žáků, nebo na prvních dvou místech krajských odborných soutěží. Z naší školy si v kategorii elektrotechnické obory vybojovali účast žáci Ondřej Šafarčík, Martin Kuda a Aleš Musil.
Pouze jediný soutěžící, a to ten nejlepší v oboru v daném školním roce, může obdržet zlatou plaketu Českých ručiček, což se našim studentům nepodařilo, ale úspěchem je i samotná účast v této nejvyšší soutěži.

Krajské kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru vzdělání Elektrikář silnoproud

Druhý ročník krajské soutěže se konal dne 21. 3. 2017 v prostorách Střední školy elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace. Soutěže se účastnilo šest elektrotechnických škol z Moravskoslezského kraje. Každou školu reprezentovali dva žáci druhých nebo třetích ročníků oboru vzdělávání Elektrikář – silnoproud. Soutěžící absolvovali tři části soutěže, v nichž změřili jak své teoretické znalosti formou testu, tak odborné dovednosti při plnění praktických úloh zapojení domovní instalace a průmyslové instalace. Hodnocení probíhalo formou hodnocení jednotlivce. Naši školu reprezentovali žáci třetího ročníku Martin Kuda a Aleš Musil, kteří své dovednosti a znalosti proměnili v nejlepší možný úspěch. Martin Kuda se umístil na prvním místěAleš Musil obsadil druhé místo s minimálním rozdílem bodů. Oba žáci si tak k hodnotným cenám vybojovali účast na soutěži České ručičky 2017, která je každoročně pořádána v Brně, pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje a Elektrotechnické asociace České republiky.

Zelená myš 2017

7. března 2017 se konal již dvanáctý ročník celostátní soutěže Zelená myš, jejímž pořadateli byly firma NAM systém, a. s. a naše škola. NAM systém je firma, která se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů.
Soutěž byla rozdělena do čtyř oblastí: hardware, software, PCO NAM Global a vědomostní test.
Naši školu v této soutěži reprezentovali žáci čtvrtého ročníku maturitního oboru mechanik elektrotechnik Jan Fojtách a Přemysl Choleva. V kategorii jednotlivců se umístil Jan Fojtách na 7. místěPřemysl Choleva obsadil 8. místo. V kategorii družstev obsadila naše škola 4. místo.

Přehlídka odborných znalostí a dovedností

V termínu od 28. 2. 2017 do 3. 3. 2017 se uskutečnil již 22. ročník mezinárodní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů. Soutěž byla organizována v areálu Střední odborné školy elektrotechnické v Žilině. Soutěže se zúčastnilo osm středních škol s dvoučlennými družstvy z celé České republiky, a dvě školy ze Slovenska.
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své znalosti a praktické dovednosti v dílnách odborného výcviku. Mladí elektrikáři měli v kategorii silnoproudá elektrotechnika za úkol zapojit plastový rozvaděč a vyrobit lištovou elektroinstalaci. Elektrikáři slaboproud vyráběli „Digitální hodiny řízené signálem DCF“. Součástí soutěže byl v obou kategoriích také test teoretických znalostí.
Významného úspěchu dosáhl náš žák třetího ročníku oboru mechanik elektrotechnik Ondřej Šafarčík, který obsadil v kategorii slaboproudé elektrotechniky krásné druhé místo a kromě hodnotných cen si tak zajistil postup do soutěže České ručičky 2017.

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2016

Cílem druhého ročníku soutěže, kterou pořádala společnost TIPA zabývající se prodejem elektrotechnických součástek a spotřební elektroniky, byla podpora mladých studentů elektrotechnických škol v Moravskoslezském kraji. Soutěžilo se v kategorii nejlepší elektrotechnický výrobek realizován studenty. Tyto výrobky pak byly vystaveny a hodnoceny veřejností v průběhu měsíce listopadu 2016 v OC Breda & Weinstein Opava. Naši školu v této soutěži reprezentovali žáci čtvrtého ročníku oboru mechanik elektrotechnik – Lukáš Pilch, který vyrobil světelné kolo, Denis Cigan s výrobkem trezoru s kódovým zámkem a Nikolas Chotár se zařízením pro realizaci laserové show. Lukaš Pilch se se svým výrobkem umístil na 3. místě a za tento výkon získal od společnosti Tipa finanční odměnu a hodnotné ceny. Součástí celé soutěže a přípravy na ní byla také prezentace nejlepších výrobků v České televizi, které se Lukáš Pilch účastnil.
Reportáž ze soutěže a předávání cen

Zelená myš 2016

23. února 2016 se konal jedenáctý ročník celostátní soutěže Zelená myš, jejímž pořadateli byly firma NAM systém, a. s. a naše škola. NAM systém je firma, která se dlouhodobě zabývá vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů.
Soutěž byla rozdělena do čtyř oblastí: hardware, software, PCO NAM Global a vědomostní test.
Naši školu reprezentovali žáci čtvrtého ročníku maturitního oboru mechanik elektrotechnik Martin Krejčí a Miroslav Šnajdárek. V kategorii jednotlivců vybojoval Martin Krejčí 2. místoMiroslav Šnajdárek se umístil na 4. místě. V kategorii družstev obsadila naše škola 1. místo.

Přehlídka odborných znalostí a dovedností

V termínu od 15. do 17. 2. 2016 se uskutečnil již 21. ročník celostátní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů. Soutěž byla organizována v areálu Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy, příspěvkové organizace v Chomutově. Soutěže se zúčastnilo celkem deset středních škol (včetně dvou škol slovenských).
Soutěž byla jako vždy rozdělena do dvou kategorií: silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své znalosti a praktické dovednosti v dílnách odborného výcviku. Mladí elektrikáři v kategorii silnoproudá elektrotechnika měli za úkol zapojení plastového rozvaděče a bytovou instalaci. Elektrotechnici slaboproudaři vyráběli „Digitální termostat“. Součástí soutěže byl v obou kategoriích také test teoretických znalostí.
V kategorii slaboproudá elektrotechnika reprezentovali naši školu žáci Michal Majer a Miroslav Šnajdárek. V hodnocení jednotlivců se žák Miroslav Šnajdárek umístil na 5. místě a žák Michal Majer obsadil 13. místo. V hodnocení družstev získala naše škola v této kategorii 3. místo. V kategorii silnoproudá elektrotechnika reprezentovali naši školu žáci Jan TalavašekFilip Novák. V hodnocení jednotlivců se oba žáci umístili shodně na 7. místě. V hodnocení družstev získali pro naši školu 8. místo.

S TIPOU za tajemstvím elektronu 2015

Cílem prvního ročníku soutěže, kterou pořádala společnost TIPA zabývající se prodejem elektrotechnických součástek a spotřební elektroniky, byla podpora mladých studentů elektrotechnických škol v Moravskoslezském kraji.
Soutěžilo se v kategorii nejlepší elektrotechnický výrobek, kdy každá škola mohla do soutěže přihlásit dva studenty s jejich výrobky. Tyto výrobky pak byly vystaveny a hodnoceny veřejností v průběhu měsíce listopadu 2015 v OC Breda & Weinstein Opava.
Naši školu v této soutěži reprezentovali žáci čtvrtého ročníku oboru mechanik elektrotechnik Miroslav Šnajdárek, který vyrobil 3D LED kostku se světelnými efekty a Miloš Pabel s výrobkem barevné hudby. Miroslav Šnajdárek tuto soutěž se svým výrobkem vyhrál a za 1. místo získal odměnu 3 000,- Kč. Miloš Pabel se umístil na 5. místě. Součástí celé soutěže a přípravy na ní byly také prezentace nejlepších výrobků v české televizi, rádiu Helax a Denících celého Moravskoslezského kraje.

Reportáž ze soutěže a předávání cen

Soutěž odborných dovedností České ručičky 2015

Každoročně organizační výbor vybere dvaadvacet oborů, které jsou ohroženy klesajícím zájmem o studium, přestože je jejich společenská potřebnost stále velmi vysoká. Účastníky soutěže České ručičky mohou být jen žáci, kteří se v daný školní rok umístili na prvních třech místech celostátní přehlídky odborných dovedností žáků.
Sedmý ročník soutěže proběhl dne 15. dubna 2015 a z naší školy si nominaci vybojovali žáci Petr Šimečka v kategorii slaboproudá elektrotechnika a v kategorii silnoproudá elektrotechnika žák Martin Krejčí.
Žák Petr Šimečka obsadil ve své kategorii 1. místo a stal se tak již podruhé laureátem ocenění zlatou plaketou Českých ručiček. Žák Martin Krejčí obsadil v kategorii silnoproudá elektrotechnika 2. místo.

Přehlídka odborných znalostí a dovedností

V termínu od 10. do 11. 3. 2015 se uskutečnil jubilejní již 20. ročník celostátní přehlídky odborných dovedností žáků elektrotechnických oborů. Soutěž byla organizována v areálu Střední průmyslové školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradec Králové. Soutěže se zúčastnilo celkem jedenáct středních škol s dvoučlennými družstvy (včetně tří škol slovenských).
Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií: silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své znalosti a praktické dovednosti v dílnách odborného výcviku. V kategorii silnoproudá elektrotechnika měli účastníci za úkol zapojit obvod postupného spínání tří stykačů dvoj tlačítkem a bytovou instalaci. Účastníci kategorie slaboproudá elektrotechnika vyráběli měřící přístroj „Component tester“. Součástí soutěže byl v obou kategoriích také test teoretických znalostí. Pedagogický dozor se kolektivně zúčastnil odborné exkurze do malé vodní elektrárny Hučák.
V kategorii slaboproudá elektrotechnika reprezentovali naši školu žáci Petr Šimečka a Miroslav Šnajdárek. V hodnocení jednotlivců se žák Petr Šimečka umístil na 2. místě a žák Miroslav Šnajdárek obsadil 10. místo. V hodnocení družstev získali v této kategorii pro naši školu 3. místo. V kategorii silnoproudá elektrotechnika reprezentovali naši školu žáci Martin Krejčí a Karel Smuž. V hodnocení jednotlivců se Martin Krejčí umístil na 3. místěKarel Smuž obsadil 5. místo. V hodnocení družstev se v této kategorii umístila naše škola na 2. místě.

Zelená myš 2015

17. února 2015 se konal jubilejní desátý ročník celostátní soutěže Zelená myš 2015, jejímž pořadatelem byla firma NAM systém, a. s. a naše škola.
NAM systém je firma, která se zabývá dlouhodobě vývojem, výrobou a montáží bezpečnostních systémů.
Soutěž byla rozdělena do čtyř oblastí. V části HARDWARE byla předmětem testování znalost HW zařízení ve vysílači. V části SOFTWARE byla předmětem otestování znalost monitorovacího SW. V testu si soutěžící ověřili všeobecné znalostí a na PCO NAM Global (Pult centralizované ochrany) nastavili přenos dat z objektů vybavených elektronickou zabezpečovací signalizaci nebo elektronickou požární signalizaci.
Naši školu reprezentovali v této soutěži žáci třetího ročníku maturitního oboru mechanik elektrotechnik Martin Krejčí a Miroslav Šnajdárek. V kategorii jednotlivců vybojoval Martin Krejčí 1. místoMiroslav Šnajdárek se umístil na 5. místě. V kategorii družstev obsadila naše škola 2. místo.

Machři roku 2014

1. místo v kategorii elektrikář vybojoval dvoučlenný tým žáků naší školy ve složení Karel Smuž a Martin Krejčí. Soutěž, která popularizuje řemesla mezi širokou veřejností za účelem zlepšit situaci v odborném školství spoluorganizovali Česká hlava a Karlovarský kraj. Více informací naleznete zde…

Soutěž NAPÁJENÍ SLUNCEM 2012

3. místo v kategorii vodíkových vozítek získali Aleš Folta s Jiřím Hábou. V kategorii solárních vozítek se umístili na 12. místě Jakub Girgaš a na 16. místě Matěj Kryštof. Soutěž pořádala Katedra měřicí a řídicí techniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Více informací naleznete zde…

Soutěž ELEKTRONIKA 2010

3. místo družstvo ve složení Aleš Hajostek a Stanislav Chovanec. Soutěž se konala 24. 11. 2010 pod záštitou starosty městského obvodu Slezská Ostrava.

Srdečně blahopřejeme! Více informací naleznete zde…

Soutěž Jablotron Cup 2010

9. místo Marek Matloch a 10. místo Tomáš Friedel

Více informací zde.

Celostátní soutěž pro žáky elektortechnických škol, která proběhla dne 23. 11. 2010 v Plzni, skončila úspěchem pro naše žáky. Z celkového počtu 33 účastníků (17 škol z ČR) skončili na pěkném 9. a 10. místě. Srdečně blahopřejeme!

Více informací naleznete zde…

Mezinárodní přehlídka odborných dovedností žáků středních elektrotechnických škol 2010

1. místo Šrubař Adam – v kategorii JEDNOTLIVCI.

Více informací zde a ve fotogalerii.

3. místo Heinich Tomáš – v kategorii JEDNOTLIVCI. Více informací zde a ve fotogalerii.

2. místo družstva – v kategorii družstev. Více informací zde.

Soutěž ZELENÁ MYŠ 2010

2. místo Tomáš Friedel– v kategorii STUDENT.

Více informací zde a ve fotogalerii.

2. místo – v kategorii Středních škol. Více informací zde.

Soutěž NAPÁJENÍ SLUNCEM 2010

10. místo Beneš a 18. místo Boček– v kategorii SOLAR.

Více informací zde a ve fotogalerii.

11. místo Štefaňák – v kategorii VODÍK. Více informací zde.

Soutěž ELEKTRONIKA 2009

3. místo družstvo – ve složení Polášek Radek, Šrubař Adam. Více informací zde a ve fotogalerii.

Soutěž GES ELECTRONIC CUP PLZEŇ 2009

1. místo SŠE– Více informací zde a ve fotogalerii.

2. místo Šrubař Adam. Více informací zde a ve fotogalerii.