Dne 22. dubna 2014 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro obory Elektrikář, Elektrikář silnoproud, Provozní elektrotechnika a Podnikání. Přijatí uchazeči, kteří mají zájem studovat na naší škole, musí do 7. května 2014 odevzdat Zápisový lístek (Elektrikář a Elektrikář silnoproud) nebo Potvrzení o nástupu ke studiu (Provozní elektrotechnika a Podnikání).