Dne 11. září 2014 od 1600 hodin se uskuteční třídní schůzky s rodiči 1. ročníků.