Dne 3. září 2020 se od 16:00 hodin uskuteční třídní schůzky s rodiči a ostatními zákonnými zástupci žáků prvních ročníků!
Rozpis místností bude vyvěšen ve vestibulu školy.