Tato dílna slouží k výuce žáků oboru mechanik silnoproudých zařízení a elektrikář silnoproud. Na dílně žáci provádějí elektroinstalační zapojení jak bytové tak průmyslové elektroinstalace. Zapojení svítidel, vypínačů, přepínačů, časových relé, schodišťových automatů, proudových chráničů, zapojování rozvaděčů. Zapojují zde stykačové kombinace.