Učebna slouží k výuce žáků čtyřletých a tříletých elektrotechnických oborů se zaměřením na silnoproudá zařízení. Je vybavena jako cvičné pracoviště pro práci v rozvodech sítí nn a vn. Jsou zde demonstrovány pracovní postupy od výroby elektrické energie, přes přenosovou soustavu a distribuční síť, až k finální spotřebě v domácnosti. V této učebně se žáci učí montovat prvky a součásti sítí nn a vn, spolu s nácvikem použití patřičných ochranných pomůcek. Využití těchto pracovišť je také při školení dospělých pracovníků pro nácvik práce pod napětím jak pro základní, tak pro opakovací kurzy.