Formou referátu nebo prezentace zpracuj téma „ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE“

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!