Písemně zpracujte informaci o kovech používaných v optice
dle vzoru ve školním sešitě
Zdroje – Wikipedie a učební texty „Základy techniky“ na portále
Školy

Práci zašlete na e-mail: jiri.fuhrer@gmail.com

Pro týden 23.3. – 27.3.2020

Pokračovat ve zpracování informací o neželezných kovech a jejich slitinách (dle vzoru v sešitě)

( Ni, Cr, Sn, Pb, W, V, Cd, pájky, spékané kovy)

Pro týden 30.3. – 3.4.2020

Zpracujte referát nebo prezentaci na téma „ NÍZKOTAVITELNÉ KOVY A JEJICH POUŽITÍ)

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!