Žáci všech prvních ročníků denního studia se mohou zúčastnit sportovně – turistického kurzu, který se koná 14. až 18. 5. 2018 ve Vítkově-Podhradí. Cena kurzu je Kč 2 400,- (zálohu ve výši Kč 1 200,- je nutno zaplatit do 19. 2. 2018).
Bližší informace o kurzu včetně seznamu věcí.