Žáci prvního ročníku se od 15. do 19. 5. 2017 zúčastní sportovně – turistického kurzu ve Vítkově-Podhradí.
Hlavním obsahem kurzu je turistika spojená s osvojením si praktických dovedností pro chování a pobyt v přírodě, správné zacházení s přírodou a její ochrana. Žáci se zdokonalí ve walkingu, v orientaci v terénu, v práci s mapou a v poskytnování první pomoci.
Bližší informace pro přihlášené účastníky a jejich zákonné zástupce naleznete zde.