VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

 

TŘETÍ (poslední) KOLO!

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení:
– termín konání = průběžně – bude ukončeno 20. září 2017;
– termín doručení přihlášek = průběžně, nejpozději do 20. září 2017, 12 00 hodin;
– výsledky budou zveřejňovány do dvou pracovních dnů po doručení přihlášky ke studiu.
– předpoklady pro přijetí, předpokládané počty přijímaných žáků a kritéria pro jednotlivé obory vzdělávání viz dále

I.     Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou
III. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou 

Ad I.
Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory 

Předpoklady pro přijetí:
– splnění, v den nástupu na střední školu, povinné školní docházky,
– zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

 – 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
                        Školní vzdělávací program Optik ……………….. 7 uchazečů 

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve třetím kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.

Ad II.
Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
– Zdravotní způsobilost pro obor studia 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 17 uchazečů

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve třetím kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.

Ad III.
Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
– Zdravotní způsobilost pro obor studia 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………….. 9 uchazeči

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve třetím kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.

DRUHÉ KOLO!

Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení:
– termín konání = 6. června 2017;
– termín doručení přihlášek = 5. června 2017 do 13:30 hodin;
– předpoklady pro přijetí, předpokládané počty přijímaných žáků a kritéria pro jednotlivé obory vzdělávání viz dále

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26 – 41 – L / 01 Mechanik elektrotechnik
                        Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik ……………….. 4 uchazeči

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
– Volná kapacita oboru.