Školení a zkoušky dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., se uskuteční ve dnech 21. a 22. září 2020 vždy od 8:00 hodin v kinosále školy.
Konkrétně:
– 21. 9.  žáci třídy 4. MA,
– 22. 9. žáci třídy 4. MB a žáci oboru elektrikář a elektrikář silnoproud, kteří úspěšně složili opravnou zkoušku.