Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na naší škole proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19. 

Obecně pár informací k samotnému testování: 

  • Testování proběhne ve dvou termínech – 22. a 29. 11. 2021. 
  • Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen)
  • Testovat se bude antigenními test. 
  • Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech). 
  • Výjimky z povinnosti jsou s tejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje). 

Další informace k testování naleznete na stránkách edu.cz nebo v tomto dokumentu MŠMT