Postupné zpracování tématu „čerpadla“

  • objemových čerpadel
  • hydrodynamická čerpadla

Zdroj – přiložený text + informace z internetu

PRÁCE BUDOU HODNOCENY PODLE OBSAHU, ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ A ESTETICKÉ ÚROVNĚ. PRÁCE ZASÍLEJTE NA DŘÍVE UVEDENOU ADRESU VŽDY DO PÁTKU DANÉHO TÝDNE!

Příloha