VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

verze pro tisk v „.pdf“
přihlášky ke stazení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Příklad přijímacího testu pro nástavbové studium.


I. Denní studium po skončení povinné školní docházky.
II. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou.
III. Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou.

Ad I
Denní studium po skončení povinné školní docházky

Předpoklady pro přijetí:

– Uchazeč splní v den nástupu na střední školu povinnou školní docházku (doložení závěrečného vysvědčení z 9. ročníku ZŠ).

– Bude zdravotně způsobilý pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

–  4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
    Školní vzdělávací program:   Elektrotechnická zařízení
Počítačové a zabezpečovací systémy
Celkem 
…………………………………………………….  60 uchazečů

– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
   Školní vzdělávací program: Optik …………………………………………………………..  30 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
Školní vzdělávací program: Elektrikář slaboproud ……………………………..  30 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
   Školní vzdělávací program: Elektrikář silnoproud ……………………………  30 uchazečů

Rozhodnutí ředitele o konání přijímací zkoušky

Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy o konání přijímací zkoušky pouze u oborů:

– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik

Termíny přijímacích zkoušek: 22. a 23. dubna 2014. Uchazeči obdrží pozvánku 14 dnů před termínem konání.

 Kritéria:

– Přijímací test z českého jazyka, literatury a matematiky podle centrálního zadání, včetně centrálně stanoveného bodového zisku podle výsledku testu (platí pouze pro 4-leté obory s maturitní zkouškou).
– Průměrný prospěch z 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy.
Pořadí uchazečů pro jejich přijetí  bude stanoveno váhou 50% za přijímací test a 50% za průměrný prospěch.

Ad II.
Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:

– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ……………………..  30 uchazečů

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky:

Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy o konání přijímací zkoušky daného oboru.

Termín přijímacích zkoušek: od 22. a 23. dubna 2014. Uchazeči obdrží pozvánku 14 dnů před termínem konání.

Příklad přijímacího testu.

 

 Kritéria:

–  Výsledek přijímacího testu daný bodovým hodnocením.
–  Průměrný prospěch z  2. pololetí 1. a 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ absolvovaného učebního oboru.
Pořadí uchazečů pro jejich přijetí  bude stanoveno váhou 50% za přijímací test a 50% za průměrný prospěch.

Ad III.
Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:

– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.

– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:

– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ……………………..  30 uchazečů

– 3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání
   Školní vzdělávací program: Podnikání…………………………………………………  30 uchazečů

 

Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky:

Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy o konání přijímací zkoušky u obou uvedených oborů.

Termíny přijímacích zkoušek: od 22. a 23. dubna 2014. Uchazeči obdrží pozvánku 14 dnů před termínem konání.

Příklad přijímacího testu.

 Kritéria:

– Výsledek přijímacího testu daný bodovým hodnocením.
– Průměrný prospěch z jednotlivých částí závěrečné učňovské zkoušky.
Pořadí uchazečů pro jejich přijetí  bude stanoveno váhou 50% za přijímací test a 50% za průměrný prospěch.

 

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

přihlášky ke stazení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce


1. kolo přijímacího řízení

 Denní studium po skončení povinné školní docházky.

Předpoklady pro přijetí:

– Uchazeč splní v den nástupu na střední školu povinnou školní docházku (doložení závěrečného vysvědčení z 9. ročníku ZŠ).
– Bude zdravotně způsobilý pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
    Školní vzdělávací program:   Elektrotechnická zařízení, nebo Počítačové a zabezpečovací systémy ………… 60 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
   Školní vzdělávací program: Optik ………… 30 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
   Školní vzdělávací program: Elektrikář slaboproud ………… 30 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
   Školní vzdělávací program: Elektrikář silnoproud ………… 30 uchazečů

Termín:

 Bude doplněno

Kritéria:

 Bude doplněno

 

Nástavbové studium

I. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou.
II. Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou.

ad I. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou.

Předpoklady pro přijetí:

– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ………… 30 uchazečů

Termín:

  Bude doplněno

Kritéria:

 Bude doplněno

ad II. Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ………… 30 uchazečů
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání
   Školní vzdělávací program: Podnikání ………… 30 uchazečů

 Termín:

 Bude doplněno

Kritéria:

 Bude doplněno