VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Přihlášky ke stažení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce

Posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti

 

TŘETÍ KOLO!

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení:
– termín konání = průběžně;
– termín doručení přihlášek = průběžně;
– výsledky budou zveřejňovány do dvou pracovních dnů po doručení přihlášky ke studiu.
– předpoklady pro přijetí, předpokládané počty přijímaných žáků a kritéria pro jednotlivé obory vzdělávání viz dále

 

I.    Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory
II.   Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory
III.  Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Ad I.

Denní studium po skončení povinné školní docházky – studijní obory

Předpoklady pro přijetí:
–        splnění v den nástupu na střední školu povinné školní docházky,
–        zdravotní způsobilost pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
–        4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
          Školní vzdělávací program elektrotechnická zařízení
                                                         počítačové a zabezpečovací systémy
                                                         celkem …………………………………………………….. 15 uchazečů

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
–        Volná kapacita oboru

Poučení:
Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole).
Osobně můžete lístky nosit na studijní oddělení denně od 730 do 1330 hodin.

 Ad II.

Denní studium po skončení povinné školní docházky – učební obory 

Předpoklady pro přijetí:
–        splnění v den nástupu na střední školu povinné školní docházky,
–        zdravotní způsobilost pro daný obor studia. 

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
–        3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
         Školní vzdělávací program Elektrikář slaboproud ………………………………. 2 uchazečů
–        3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
         Školní vzdělávací program Elektrikář silnoproud ……………………………….. 4 uchazečů

Rozhodnutí ředitele o nekonání přijímací zkoušky
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

Kritéria:
–        Volná kapacita oboru

Poučení:
Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole).
Osobně můžete lístky nosit na studijní oddělení denně od 730 do 1330 hodin.


Ad III.

Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
–        Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
–        Zdravotní způsobilost pro obor studia 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
–        Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu)
pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
–        3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika ……………………………………………….. 7 uchazečů

Rozhodnutí ředitele školy o nekonání přijímací zkoušky:
Podle ustanovení § 60 odst. 2 školského zákona rozhodl ředitel školy, že ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nekoná.

 Kritéria:
–        Volná kapacita oboru

Poučení:
Přijatý uchazeč musí v den nástupu ke studiu doložit ověřenou kopii výučního listu