V sekci „VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ“ byly zveřejněny výsledky třetího kola přijímacího řízení!

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

ČTVRTÉ KOLO!

Ředitel školy vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení:
– termín konání = průběžně;
– termín doručení přihlášek = průběžně;
– výsledky budou zveřejňovány průběžně vždy po doručení nějaké přihlášky ke studiu.
– počty přijímaných žáků pro jednotlivé obory vzdělávání jsou v následujících tabulkách

 

Denní studium

Obor vzdělání

Počet přijímaných žáků

Délka studia / Dosažený stupeň vzdělávání

Informace o přijímacím řízení

Informace pro přijaté uchazeče

Kód

Název (ŠVP)

26-41-L/01

Mechanik elektrotechnik
(Elektrotechnická zařízení, Počítačové a zabezpečovací zařízení)

11

4-leté / Maturitní zkouška

Přijímací zkouška se pro toto kolo nekoná!
Předpoklady pro přijetí a kritéria přijímacího řízení.
Přijatý uchazeč musí potvrdit zájem o nastoupení ke studiu, odevzdáním „Zápisového lístku“ nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí o přijetí (na webových stránkách školy, na vývěsce ve škole).Osobně můžete lístky nosit na studijní oddělení denně od 7:30 do 13:30 hodin.

23-62-L/01

Optik 
(Optik)

6

26-51-H/01

Elektrikář
(Elektrikář slaboproud)

4

3-leté /
Výuční list

Přijímací zkouška se nekoná.Předpoklady pro přijetí a kritéria přijímacího řízení.

26-51-H/02

Elektrikář silnoproud
(Elektrikář silnoproud)

9

 

Dálkové studium

Obor vzdělání

Počet přijímaných žáků

Délka studia / Dosažený
stupeň
vzdělávání
Informace o přijímacím řízeníInformace pro přijaté uchazeče
KódNázev (ŠVP)
26-41-L/52Provozní elektrotechnika
(Provozní elektrotechnika)
83-leté /
Maturitní zkouška
Nástavbové studium určené
pro žáky vyučené v oborech zaměřených na elektrotechniku.
Přijímací zkouška se nekoná.
Předpoklady pro přijetí a kritéria přijímacího řízení.
Přijatý uchazeč musí v den nástupu ke studiu doložit ověřenou kopii výučního listu.
64-41-L/51Podnikání
(Podnikání)
53-leté /
Maturitní
zkouška
Nástavbové studium určené
pro vyučené žáky.
Přijímací zkouška se nekoná.
Předpoklady pro přijetí a kritéria přijímacího řízení.
Přijatý uchazeč musí v den nástupu ke studiu doložit ověřenou kopii výučního listu.

 

Přihláška ke stažení zde
K přihlášce doloží uchazeči posudek lékaře o zdravotní způsobilosti
– posudek ke stažení zde.