VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO PRVNÍCH ROČNÍKŮ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

přihlášky ke stazení zde
Zdravotní omezení pro jednotlivé obory +
Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce


1. kolo přijímacího řízení

 Denní studium po skončení povinné školní docházky.

 

Předpoklady pro přijetí:

– Uchazeč splní v den nástupu na střední školu povinnou školní docházku (doložení závěrečného vysvědčení z 9. ročníku ZŠ).
– Bude zdravotně způsobilý pro daný obor studia.

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
    Školní vzdělávací program:   Elektrotechnická zařízení, nebo Počítačové a zabezpečovací systémy ………… 60 uchazečů
– 4-letý obor zakončený maturitní zkouškou 23-62-L/01 Optik
   Školní vzdělávací program: Optik ………… 30 uchazečů

– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/01 Elektrikář
   Školní vzdělávací program: Elektrikář slaboproud ………… 30 uchazečů
– 3-letý obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
   Školní vzdělávací program: Elektrikář silnoproud ………… 30 uchazečů

Termín:

19. června 2014 (přihlášky musí být doručeny do 18. 6. 2014 do 14 00 hodin).

Kritéria:

Prospěchové kriterium dané průměrným prospěchem z 1. a 2. pololetí 8. třídy  a 1. pololetí 9. třídy.

2. kolo přijímacího řízení

I. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou.
II. Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou.

ad I. Denní studium – 2-letý nástavbový obor s maturitou.

Předpoklady pro přijetí:

– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu).
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
– 2-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ………… 15 uchazečů

Termín:

6. června 2014 (přihlášky musí být doručeny do 5. 6. 2014 do 14 00 hodin).

Kritéria:

Průměrný prospěch z  2. pololetí 1. a 2. ročníku SŠ a 1. pololetí 3. ročníku SŠ absolvovaného učebního oboru.

ad II. Dálkové studium – 3-letý nástavbový obor s maturitou

Předpoklady pro přijetí:
– Úspěšné ukončení učebního oboru zaměřeného na elektrotechniku ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika.
– Úspěšné ukončení učebního oboru ke dni nástupu ke studiu (doložení výučního listu) pro obor 64-61-L/51 Podnikání

Předpokládané počty přijímaných uchazečů:
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika
   Školní vzdělávací program: Provozní elektrotechnika ………… 10 uchazečů
– 3-letý nástavbový obor s maturitou 64-41-L/51 Podnikání
   Školní vzdělávací program: Podnikání ………… 10 uchazečů

Termín:

6. června 2014 (přihlášky musí být doručeny do 5. 6. 2014 do 14 00 hodin).

Kritéria:

Průměrný prospěch z jednotlivých částí závěrečné učňovské zkoušky.