Výtah pravidel, který se vztahuje k přijímacím zkouškám!

Příchod ke škole a pohyb před školou:
– V souladu s pozvánkou či oznámením školy se žák dostaví na zkoušku ve stanovený čas.
– Žáci z rizikových skupin (viz v čestném prohlášení) se mohou dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce či oznámení.
– Před školou dodržovat odstupy 2 m v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
– Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení:
– Žáci odevzdají při vstupu do budovy čestné prohlášení (zde).
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
– Všichni uchazeči, zaměstnanci školy i další osoby nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky odložené ve zkušební místnosti v průběhu testů.

Celá pravidla naleznete zde.