Předpoklady pro přijetí:

–          Uchazeč před nástupem na střední školu ukončí povinnou školní docházku nebo základní vzdělání.

–          Bude zdravotně způsobilý pro daný obor studia.

 

Kritéria:

–          Školní výsledky ze ZŠ.

 

Zdravotní způsobilost:

–         Zdravotní omezení pro jednotlivé obory + Kategorizace prací jako forma hodnocení zdravotních rizik z práce