Studijní téma: Sítě

Prostudujte učební text

Naučte se:
Dělení sítí (hlediska)
Modely sítí
Topologie sítí (nakresli, výhody nevýhody)
Řazení barev kabelů UTP, pro konektor RJ 45 (norma T 568 B)