Zadání:  nastudujte si z internetových stránek nebo literatury silové schéma zapojení asynchronního motoru s kotvou na krátko např. o výkonu 5kW spouštěného přepínačem Y/D (hvězda-trojúhelník) a odpovězte na otázky:

  1. proč se používá toto zapojení ?
  2. od jaké hodnoty výkonu v  kW se toto zapojení používá ?
  3. jakou hodnotu bude mít záběrový proud při rozběhu (Y) ?
  4. jakou hodnotu bude mít proud v běhu (D) ?

Vypracování zašli na email Richard.Wittek@seznam.cz do 8.dubna 2020