Zadání číslo 1:

Druhy vodičů a kabelů. Bytová el. instalace. Čtení el. schémat. El. měření proudu, napětí, odporu.

Domovní přípojky. Připojení 3f asynchronního el. motoru. Transformátory – výpočet, zapojení, měření.

 

Odevzdat práci max. v rozsahu 2 stránek do 8. 4. 2020  na email osmancik@sse-najizdarne.cz

Zadání číslo 2:

Téma: Základní elektromontážní práce a servisní úkony                 

1.) Vodiče, kabely, šnůry, rozdělení, značení, využití v  silnoproudé technice, konstrukce, instalace v prostředích.
2.) Úpravy vodičů, tvarování, krimplování konektorů, pájení vodičů osazení dutinkami,Q’TY.Použití nářadí. Souborná práce: propojení řadové svorkovnice, provedení 1F, 3F prodlužovacích šňůr.
3.)  Elektrotechnické značky dle ČSN a EN, čtení jednoduchých schémat. Osvětlovací technika.
4.)  Jednoduchý elektrický obvod, zdroj, pojistka, jistič, stykač relé, spínač, spotřebič,1F 3F elektromotor.

Práci v rozsahu cca. 2 stran odevzdejte do 22. 5. 2020 na e-mail: bruchacek@sse-najizdarne.cz