Po dobu konání Maturitních a Závěrečných zkoušek bude probíhat organizace vyučování podle náhradního rozvrhu, který naleznete na stránkách školy.