Organizace:
1. 9. 2016       Zahájení školního roku (ČT – lichý)
31. 1. 2017       Ukončení I. pololetí a vydávání vysvědčení (ÚT – liché)
30. 6. 2017       Ukončení II. pololetí a vydávání vysvědčení (PÁ – sudý)

Prázdniny:
25. 8. 2016       Nástup pedagog. pracovníků (ČT – sudý)
26. – 27. 10. 2016       Podzimní prázdniny (ST + ČT – liché)

23. 12. 16 – 2. 1. 17       Vánoční prázdniny (nástup žáků 3. 1. 17 – ÚT – liché)
3. 2. 2017       Pololetní prázdniny (PÁ – lichý)
6. – 12. 3. 2017       Jarní prázdniny (sudý týden)
13. – 14. 4. 2017       Velikonoční prázdniny (ČT + PÁ – liché)
1. 7. – 31. 8. 2016        Hlavní prázdniny (PÁ – ST)
25. 8. 2017       Nástup pedagogických pracovníků (PÁ – sudý)

Třídní schůzky:
8. 9. 2016 v 1600hodin       1. ročníky       (ČT – sudý)
10. 11. 2016  v 1600 hodin       všichni       (ČT – lichý)
12. 1. 2017 v 1600 hodin       všichni       (ČT – sudý)
6. 4. 2017 v 1600 hodin       všichni       (ČT – sudý)

Pedagogické rady:
10. 11. 2016       1. pedagogická rada – 1. čtvrtletí, známky do 8. 11. 2016 (ÚT – liché)
26. 1. 2017       2. pedagogická rada – 1. pololetí (ČT – sudý), ped. dvojky a známky – 24. 1. 2017
6. 4. 2017       3. pedagogická rada – 3. čtvrtletí, známky do 4. 4. 2016 (ÚT – sudé)
duben 2017       závěrečné pedagog. rady 4. roč., 3. roč. a nástavbového studia
26. 6. 2017       4. pedagogická rada – 2. pololetí (PO – sudé), ped. dvojky a známky – 22. 6. 2017

Opravné a doplňující zkoušky za školní rok:
2015/2016: 25. – 31. 8. 2016 dle rozpisu
2016/2017: 25. – 31. 8. 2017 dle rozpisu

Opravné maturitní a ZZ zkoušky za školní rok:
2015/2016:   1. – 15. 9. 2016 dle rozpisu

Praxe žáků studijního oboru   23-62-L/52  Optik
12.  – 23. 9. 2016       třída 4. OP

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018:
1. kolo:       22. – 30. 4. 2017
další kola:       na základě  reálného počtu přijatých žáků
Přesné termíny stanoví ředitel SŠE

Dny otevřených dveří:
24. 11. 2016       ČT – lichý        1200 – 1800 hodin
8. 12. 2016       ČT – lichý       1200 – 1800 hodin
19. 1. 2017       ČT – lichý        1200 – 1800 hodin
23. 2. 2017        ČT – sudý       1200 – 1800 hodin