Název projektuVznik pracoviště pro výuku automatizačních měřicích a řídicích systémů
Partner ArcelorMittal Ostrava a.s.
Celkové způsobilé náklady projektu200 000 Kč
Finanční dar partnera 165 000 Kč
Datum zahájení projektu1.10.2014
Předpokládané datum ukončení projektu30.6.2015
Stručný obsah projektuNeustálý rozvoj automatizace ve všech oborech přináší potřebu zavádění nových poznatků do výuky žáků a pro další praxi u sociálních partnerů školy. Pro výuku v odborném výcviku byla modernizována a vybavena učebna dílen ve spolupráci s firmou ArcelorMittal Ostrava a.s. Učebna slouží pro výuku jak u čtyřletých oborů 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik tak i u tříletých oborů 26-51-H/01 Elektrikář a 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud. Během školního roku se na tomto pracovišti vystřídá přibližně 60 žáků.
Cíle projektuNa učebně proběhla rekonstrukce osvětlení, rozvodů elektro a byla nově osazena skříněmi na metodické pomůcky. Vybavení učebny pracovišti pro simulaci pracovních procesů bylo financováno z daru poskytnutého firmou ArcelorMittal Ostrava a.s.. Dodané modely v počtu 5 kusů jsou umístěny ve stojanech z produkce firmy TEMEX. Jedná se o měřicí stanoviště teploty se systémem ohřevu čidly a převodníky v počtu 3 ks a robotická stavebnice pro simulaci výrobní linky je zastoupena v počtu 2ks.