Název projektu:SŠE Ostrava – Šablony 2
Registrační číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007981
Zkrácený název projektu:SŠE Ostrava – Šablony 2
Název projektu anglicky:SŠE Ostrava – Templates 2
Datum zahájení projektu:1. 11. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 10. 2019
Celkové způsobilé náklady projektu:1 179 344,00 Kč
Aktivity projektu:III/1.5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ

III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

III/2.1 j Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – Polytechnické vzdělávání

III/2.11 CLIL ve výuce na SŠ

III/2.13 b Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Matematická gramotnost

III/2.13 j Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ – Polytechnické vzdělávání

III/2.5 c Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin – Cizí jazyky

III/2.7 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro SŠ)

III/2.9 Tandemová výuka na SŠ

III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

Cíle projektu:Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílová skupina:Pedagogičtí pracovníci středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků

Žáci

Projekt SŠE Ostrava – Šablony 2 je spolufinancován Evropskou unií.