reg. č. CZ.1.07/3.2.07/03.0108

Cílem projektu je prohloubení znalostí a posílení konkurenceschopnosti pracovníků Moravskoslezského kraje ve výše uvedených odvětvích. Projekt reaguje na neustálý vývoj nových technologií, materiálů, zavádění nových postupů do výroby a v souvislosti s požadavky zaměstnavatelů a potřebou využívání moderních technologií v praxi rozšiřuje odborné znalosti a praktické dovednosti účastníků ve zmíněných odvětvích.

Aktivity projektu budou probíhat s využitím inovativního kombinovaného vzdělávání vytvořeného v projektu (tj. prezenční výuka kombinovaná s e-learningem).

Obsahem projektu budou čtyři profesní vzdělávací moduly, skládající se z teoretické e-learningové části (25 hod./modul) a praktické prezenční části (24 hod./modul). Vzdělávací moduly budou zaměřeny na:

  1. Kabelové systémy-spojky (e-learning),
  2. Kabelové systémy-rozvaděče (e-learning),
  3. Zateplení budov,
  4. Řezání vysokolegovaných ocelí a slitin hliníku plazmou.

Přínosem pro cílovou skupinu bude zejména získání aktuálních informací, trendů, technologických postupů, nově používaných materiálů apod. ve stavebnictví a elektrotechnice. Dále pak získání know-how, praktického, osobně a profesně využitelného, nebo sdílení zkušeností cílové skupiny mezi sebou, využití znalostí expertů ze stavební a elektrotechnické praxe pro odborné dotazy a konzultace.

Partnery projektu jsou:

  • Střední škola elektrotechnická Ostrava, Na Jízdárně 30, p. o.;
  • Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, p. o.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Kontakt: Mgr. Hana Gřešková, projektová manažerka

e-mail: greskova@tempo.cz / mobil: 734 510 357

Dokumenty ke stažení:
Pozvánka na kurz Kabelové systémy – SPOJKY
Přihláška na kurz Kabelové systémy – SPOJKY
Přihláška na kurz Kabelové systémy – ROZVADĚČE
PUBLICITA PROJEKTU