O projektu

Název projektu:Rozvoj a zkvalitnění praktického vyučování elektrotechnických oborů
Zkrácený název projektu:Praktické vyučování elektro
Název projektu anglicky:Development and improvement of praktical teaching elekctrical fields of study
Datum zahájení projektu:01. 09. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 07. 2015
Celkové způsobilé náklady projektu:6 282 179,52 Kč
Stručný obsah projektu:Projekt se zaměřuje na zvýšení praktické výuky na vybraných středních školách (SŠ) specializujících se na elektrotechnické obory v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Praktická výuka neumožňuje žákům dostatečné rozvíjení znalostí a manuálních dovedností tak, aby žáci byli dostatečně připraveni ke vstupu na trh práce. Elektrotechnické obory se potýkají s úbytkem zájmu o studium a v praxi pak chybějí kvalifikovaní odborníci. Realizací projektu vznikne vlastní středisko praxe MSEK, jehož prostřednictvím chceme dosáhnout vyšší propojenost firem s praktickou výukou a zvýšení zájmu o obor. Znalosti absolventů SŠ pak budou více odpovídat potřebám zaměstnavatelů. Vyšší zaměstnatelnost absolventů zvýší zájem o studium těchto oborů. Zapojené subjekty se specializují na různé odvětví v elektrotechnickém oboru.
Cíle projektu: