O projektu

Název projektu:Pohyb a strava, to je čistá hlava
Registrační číslo projektu:CZ.1.07/1.1.00/53.0018
Zkrácený název projektu:Pohyb a strava
Název projektu anglicky:Movement and food make clear mind
Datum zahájení projektu:01. 09. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 07. 2015
Celkové způsobilé náklady projektu:15 995 572,99 Kč
Stručný obsah projektu:Projekt si klade za cíl v aktivitě A7 rozšířit a obohatit spektrum znalostí žáků ZŠ/SŠ v MSK z oblasti zdravého životního stylu a to prostřednictvím nových metod a forem výuky na ZŠ/SŠ, které povedou žáky k ustáleným návykům, resp. ke zdravému životnímu stylu, a pomohou jim ke snadnější orientaci v oblasti stravování, správného využívání pohybových aktivit pro udržení fyzické a psychické rovnováhy a zvládání každodenních dopravních situací.Výstupem projektu bude vytvoření komplexního projektového týdne pro ZŠ/SŠ s obsahem zdravého životního stylu a dopravní výchovy, který bude realizován na základě vzdělávacího programu pro ZŠ/SŠ.Součástí výstupu budou vytvořeny efektivní programy pro výuku, metodické příručky pro pedagogy a elektronické programy. Pro pedagogy bude připraveno seznámení s obsahem a průběhem projektového týdne a dále výjezdní školení k problematice životního stylu žáků ZŠ/SŠ.Do projektu bude zapojeno 3000 žáků ZŠ/SŠ a 100 pedagogů ZŠ/SŠ.
Cíle projektu:Cílem tohoto projektu je rozšířit a obohatit spektrum znalostí žáků ZŠ/SŠ v MSK z oblasti zdravého životního stylu, a to prostřednictvím nových metod a forem výuky na ZŠ/SŠ, které povedou žáky k ustáleným návykům, resp. ke zdravému životnímu stylu a pomohou jim ke snadnější orientaci v oblasti zdravého stravování, správného využívání pohybových aktivit pro udržení fyzické i psychické rovnováhy a zvládání každodenních dopravních situací.Náplň projektového týdne:DEN 1 – Jsi, co jíš (od výběru potravin až po zdravý jídelníček)DEN 2 – Netradiční pohybové aktivity (od hodin tělesné výchovy až po využití volného času)

DEN 3 – Je lepší chodit pěšky (význam chůze jako nejpřirozenějšího pohybu člověka)

DEN 4 – Jak se chovat v dopravě (netradiční ukázky, dopravní výchova dle jednotlivého stupně školy, možnost odzkoušení, první pomoc v dopravě apod.)

DEN 5 – Den evaluace žáky ZŠ a SŠ (tvorba koláží, výtvarných sdělení, digitálních knih – způsob evaluace bude přizpůsoben žákům od 1. stupně ZŠ až po žáky 4. ročníku SŠ)

Vzhledem k tomu, že tyto nové metody a formy k tématu zdravý životní styl se budou přímo dotýkat vyučovacích aktivit, budeme v projektu vzdělávat nejen žáky, ale i pedagogické pracovníky.

Do projektu budou zapojeni žáci ZŠ a SŠ v MSK. Účastníky budou jak žáci ZŠ/SŠ z velkých měst (např. Ostrava, Opava), tak i z menších městeček a vesnic v MSK (např. Dolní Lhota, Břidličná).

V rámci aktivit projektu zapojíme žáky min. 15 ZŠ a 5 SŠ v MSK.

Všichni žáci budou moci prožít projektový týden ve své škole na téma Pohyb a strava, to je čistá hlava, který zahrnuje jak obecné, tak i praktické ukázky.

projekttime