O projektu

Název projektu:Pedagog a tablety ve výuce
Zkrácený název projektu:
Název projektu anglicky:
Datum zahájení projektu:01. 09. 2014
Předpokládané datum ukončení projektu:31. 07. 2015
Celkové způsobilé náklady projektu:
Stručný obsah projektu:
Cíle projektu: