Název projektu:Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK
Číslo projektu:CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005380
Datum zahájení projektu:únor 2017
Předpokládané datum ukončení projektu:září 2018
Celkové způsobilé náklady projektu:18 017 210,46 Kč
Cíle projektu:Cílem projektu je zefektivnit výuku ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem s využitím ICT techniky a modernizovat stávající ICT infrastrukturu ve školách. Zároveň je cílem zajistit bezbariérový přístup do škol.
Výstup projektu (celkový):Výstupem projektu bude zvýšená kvalita a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání prostřednictvím vybavení odborných IT učeben a zajištění bezbariérovosti. Bude zřízeno a modernizováno celkem 9 odborných učeben IT, budou pořízeny schodolezy pro zajištění bezbariérovosti a dojde k bezbariérovým úpravám vstupů a WC.
Výstup projektu (naše škola):Na naší škole je výstupem projektu vybavení dvou odborných IT učeben (zajištění bezbariérovosti je realizováno v rámci projektu Elektrolaboratoře) IT technikou a nábytkem. Učebna č. 118 je připravena pro výuku 30-ti žáků, učebna č. 114 27-mi žáků. Obě učebny jsou také vybaveny projektorem, stahovacím plátnem a keramickou tabulí.