Název projektuInterní mentoring pro učitele SŠ v MSK
Číslo projektuCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/00005559
Příjemce
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek Místek, příspěvková organizace
Celkové způsobilé náklady projektu
Datum zahájení projektu1. 1. 2017
Předpokládané datum ukončení projektu31. 12. 2019
Cíle projektuCílem našeho projektu je dosáhnout kolegiální podpory mezi pedagogy středních škol různého zaměření v Moravskoslezském kraji.
Kolegiální podpora se dotkne jak osobního, tak i profesního rozvoje pedagogů. Realizací projektu chceme naučit pedagogy, aby své zkušenosti a dovednosti uměli předávat jinému pedagogovi, třeba i v jiném předmětu, nežli vyučují. Chceme je naučit, aby dosáhli ve své profesi nového cíle, aby opustili mikrosvět školní sborovny a zároveň i ten svůj osobní. Aby byli schopni o svých pedagogických o svých zkušenostech, problémech, ale i úspěších diskutovat v rámci kolegiální podpory mezi učiteli své školy, ale i mezi školami.
Prostřednictvím rozvoje pedagoga, který se naučí reflektovat své metody, své pojetí výuky, svůj postoj k žákům, dojde následně ke zlepšení vzdělávacích metod, postojům k žákům. Změní se i zaměření se na úspěch každého žáka. Profesní rozvoj pedagogických pracovník se odehrává dennodenně bezprostředně ve třídách nebo nad autentickými žákovskými výkony, učitel využívá většinou formu sociálního učení.
Cílem projektu je pedagogům nabídnout i jiné formy sebevzdělávání, jak je např. interní mentoring. Ten jim mám ukázat cestu, jak postupovat, co je pro to nutné udělat a jaký výsledek může nastat. Dále jim ukáže cestu k předávání svých pedagogických dovedností jiným učitelům v různých věkových kategoriích.
Hlavním cílem kolegiální podpory je získat, procvičit či zdokonalit dovednosti účastníků předávat své zkušenosti jiným pedagogům (mentorské dovednosti), ale i prozkoumat širší souvislosti, které ovlivňují práci pedagoga jako mentora. V našem pojetí má kolegiální podpora označení interní mentoring.
Webová stránka projektuInterní mentoring pro učitele SŠ v MSK