EU peníze školám, SŠ elektrotechnická Ostrava

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

01.sada-sablona_01-VY_12_INOVACE_1-32 / Tyto materiály lze použít u učebních oborů středních škol. (1. až 3. ročník)  ZIP-DOCX

02.sada-sablona_01-VY_12_INOVACE_33-64 / Tyto materiály lze použít u maturitních oborů denního i dálkového studia. ZIP-DOCX

III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

01.sada-sablona_01-VY_32_INOVACE_001-020 / Lexikologie (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

02.sada-sablona_01-VY_32_INOVACE_021-040 / Funkce (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

03.sada-sablona_01-VY_32_INOVACE_041-060 / Slovní zásoba AJ (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

04.sada-sablona_02-VY_32_INOVACE_061-080 / Základy literární teorie (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

05.sada-sablona_02-VY_32_INOVACE_081-100 / Planimetrie a stereometrie (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

06.sada-sablona_02-VY_32_INOVACE_101-120 / Stejnosměrný proud (Základy elektrotechniky) ZIP-NOTEBOOK

07.sada-sablona_03-VY_32_INOVACE_121-140 / Skladba (syntax) (Český jazyk a literatura) ZIP-PPTX

08.sada-sablona_03-VY_32_INOVACE_141-160 / Rovnice (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

09.sada-sablona_03-VY_32_INOVACE_161-180 / Fráze, slovíčka AJ (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

10.sada-sablona_04-VY_32_INOVACE_181-200 / Romatismus a realismus (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

11.sada-sablona_04-VY_32_INOVACE_201-220 / Reálie Velké Británie a České Republiky (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

12.sada-sablona_04-VY_32_INOVACE_221-240 / Strojírenská technologie (Strojnictví) ZIP-NOTEBOOK

13.sada-sablona_05-VY_32_INOVACE_241-260 / Starověká a středověká literatura (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

14.sada-sablona_05-VY_32_INOVACE_261-280 / Výrazy a mnohočleny (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

15.sada-sablona_05-VY_32_INOVACE_281-300 / Optoelektronika (Odborný výcvik, Elektronika) ZIP-PPTX

16.sada-sablona_06-VY_32_INOVACE_301-320 / Literatura 1. poloviny 20. století (Český jazyk a literatura) ZIP-PPTX

17.sada-sablona_06-VY_32_INOVACE_321-340 / Gramatika AJ (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

18.sada-sablona_06-VY_32_INOVACE_341-360 / Střídavý proud (Základy elektrotechniky) ZIP-PPTM

19.sada-sablona_07-VY_32_INOVACE_361-380 / Literární směry a skupiny v 2. pol 19.stol (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

20.sada-sablona_07-VY_32_INOVACE_381-400 / Pravděpodobnost, statistika a finanční matematika (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

21.sada-sablona_07-VY_32_INOVACE_401-420 / Strojnictví-spojky  (Strojnictví) ZIP-NOTEBOOK

22.sada-sablona_08-VY_32_INOVACE_421-440 / Renesance a humanismus v evropské literatuře (Český jazyk a literatura) ZIP-NOTEBOOK

23.sada-sablona_08-VY_32_INOVACE_441-460 / Mluvnice angličtiny (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

24.sada-sablona_08-VY_32_INOVACE_461-480 / Pneumatika (Odborný výcvik, Pneumatika) ZIP-PPTX

25.sada-sablona_09-VY_32_INOVACE_481-500 / Sloh (Český jazyk a literatura) ZIP-PPTX

26.sada-sablona_09-VY_32_INOVACE_501-520 / Analytická geometrie v rovině a prostoru (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

27.sada-sablona_09-VY_32_INOVACE_521-540 / Elektrické stroje (Elektrické stroje) ZIP-PPTX

28.sada-sablona_10-VY_32_INOVACE_541-560 / Reálie USA (Anglický jazyk) ZIP-NOTEBOOK

29.sada-sablona_10-VY_32_INOVACE_561-580 / Tranzistory (Elektronika) ZIP-PPT

30.sada-sablona_10-VY_32_INOVACE_581-600 / Novověk (Základy společenských věd) ZIP-NOTEBOOK

31.sada-sablona_11-VY_32_INOVACE_601-620 / Převody (Strojnictví) ZIP-NOTEBOOK

32.sada-sablona_11-VY_32_INOVACE_621-640 / Kabely (Odborný výcvik) ZIP-PPTX

33.sada-sablona_11-VY_32_INOVACE_641-660 / Slovní úlohy z Matematiky (Matematika) ZIP-NOTEBOOK

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

01.sada-sablona_01-VY_42_INOVACE_1-32 / Výrazy a mnohočleny ZIP-DOCX

02.sada-sablona_01-VY_42_INOVACE_33-64 / Slovní úlohy ZIP-DOCX

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

01.sada-sablona_01-VY_52_INOVACE_1-32 / Optoelektronika ZIP-DOCX

02.sada-sablona_01-VY_52_INOVACE_33-64 / Pneumatika ZIP-DOCX