V přiloženém dokumentu naleznete přesný harmonogram náhradních a opravných zkoušek za školní rok 2021/2022. Tento harmonogram je anonymizovaný a naleznete zde žáky pod jejich evidenčním číslem.

Náhradní a opravné zkoušky za školní rok 2021/2022.

Jmenný rozpis bude vyvěšen na nástěnce škol ve 2. patře. Informace o přesném termínu zkoušky by měli být dostupné ve webové aplikaci Bakaláři.