V přiložených seznamech naleznete přesný časový harmonogram náhradních a opravných zkoušek výše zmíněných tříd:

Pokud budete do školy cestovat z jiného okresu musíte se prokázat česným prohlášením, vzory čestných prohlášení naleznete na stránkách MVČR, doporučujeme mít u sebe také dopis, ve kterém jsou stanoveny termíny zkoušek. Nabízíme Vám také předvyplněné vzory čestných prohlášení, které stačí vytisknout a doplnit údaje o své osobě, případně celé čestné prohlášení vypsat rukou: