V přiložených seznamech naleznete přesný časový harmonogram náhradních a opravných zkoušek výše zmíněných tříd: