Dne 7. května 2021 bylo na úřední desce vyvěšeno opatření obecné povahy Č. j. MSMT-4337/2021-8, které je dodatkem opatření obecné povahy k příjímacím zkouškám.

Nově je zde stanoveno:

  • možnost konání jednotné příjímací zkoušky v náhradním termínu podle výroku XIX;
  • možnost zpětvzetí zápisového lístku podle výroku XX.

Celé znění OOP naleznete zde.