Od 24. května 2021 je na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací (podrobnější informace k provozu škol naleznete v tomto dokumentu).

Dále zůstávají v platnosti hygienická opatření zejména povinnost testování a nošení ochrany

dýchacích cest. Preventivní antigenní testování probíhá (dle novelizovaného mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví) jedenkrát týdně.

V pondělí a úterý 24. a 25. 5. 2021 bude probíhat teoretická výuka podle náhradního rozvrhu distančním způsobem (v tyto dny se konají didaktické testy společné části maturitní zkoušky). Praktická výuka bude probíhat standardně.