Dne 10. 6. 2021 byly všem žákům konajícím didaktické testy zaslány e-,maily s výsledky.