Dne 29. 7. 2020 byly všem žákům, kteří se přihlásili k maturitní zkoušce rozeslány poštou  a e-mailem výpisy z přihlášek společně s pokyny k potvrzení, jak potvrdit převzetí výpisu z přihlášky.

Pokud jste výpis z přihlášky neobdrželi a přihlášku k maturitní zkoušce jste podali okamžitě kontaktujte ZŘTV Ing. Radima Truchlého e-mailem: truchly@sse-najizdarne.cz nejpozději však do 4. 8. 2020.