Všem žáků byli odeslány výpisy výsledků didaktických testů. Byly také odeslány některé (2) ohodnocené písemné práce z AJ.