Všem žákům byly odeslány výsledky didaktických testů.