Všem žákům, kteří konali didaktické testy (ČJ a AJ), byli na jejich e-maily poslány výsledky.