U úspěšných maturantů jsou maturitní vysvědčení připravena CERMATem do 3 pracovních dnů po skončení maturit u dané třídy. Škola potřebuje k nezbytné administraci 1-2 pracovní dny. Jak budou vaše maturitní vysvědčení připravena, budete o této skutečnosti informováni prostřednictvím www stránek.